Siden forurensing av jord og vann og miljø er et stort og økende problem, satser vi på en knallbra idé. Rørlegen.

Blir du med eller?
Rørlegen
er et forretningskonsept som er basert på  spesialkompetanse innen HMS og produkter med helseaspekter. Inneklima, Sensorstyring, Filtreringsprodukter og Vannrenseprosesser er en del av dette.

-Tendensen er klar. -Folket vil ha rent vann og vi vet allerrede at kroppene våre er fulle av giftstoffer fra mat, vann og luft så det er på tide og løfte opp guarden.
Vår visjon:
Rullende Rørlege biler som er dekorert nærmest som sykebiler, viser en sterk kommunikasjon om behovet for Teknisk vannrensing og andre helseprodukter. -Folk er interessert i helsebringende foretak og vi burde jobbe sammen for en bedre allmenhelse.

Vår påstand om vann: Ved økt satsing på våre produkter og rensing av råvann, også utenom offentlige el.private godkjente vannverk bør vi kunne påregne en betydelig bedring i allmenhelsetilstanden hos hele befolkningen, og særlig i områder med spredt bosetting. Folk og utstyr lider i dag både akutt og langsiktig p.g.a skader av ureint vann.

Franschise partner?
I  denne forbindelse søker vi etter Rør-lege representanter særlig i kommuner med stedlige vannproblemer. I Stor-Oslo området er behovet dekket i første omgang. Spesialbil ordning. Opplæring og felles markedsføring
 
Vil du bli
Rørlege?

-Har du rørleggerutdannelse el. tilsv?
-Bor du i et distrikt med problemvann?
-Synes du folk har krav på reint vann?
-Har du entusiasme for denne ideen?
-Har du førerkort?

Send oss din søknad i dag! Bluefront
Rørlegen
Telefon 932 92 113

www.rørlegen.no