Akk. Helse!

Hva er vitsen med å oppleve så mange høster som mulig? -Og hvor mye humus tåler vi i drikkevannet, over tid?

Hvor lenge kan vi tåle å ha Giardia Parasitten i kroppen?

Nå kan man bare se tilbake på Bergen i 2004. Man er ikke trygg for mikrober i storbyens drikkevann heller, men! Giardia parasitter også i Oslos vann i 2007` kan man undre over?  -Det var en topp med mange dødelige i Bergen. Kan det ha en sammenheng med Giardia parasitten, og hvor lenge vi tåler å ha de i oss. De avfører og søpler ned kroppen vår.

Ellers da? -Må det fortsatt være slik at folk i storbyene skal være heldigere stillt når det gjelder rent vann? Hva med vann generelt i landet? -Trenger vi renseanlegg?
Er det slik at man ønsker å opprettholde spredt bosetting i Norge? Da bør kommunene tenke på hvilken besparelser samfunnet kan oppnå ved å la folk få tilgang til utstyr for rensing av råvannet sitt?

Kommunene bør gå inn som garantist i de tilfeller folk er mye syke men ikke selv har råd til å bedre vannkvaliteten. Det vil være penger å spare for kommunene å stille som garantist dersom lånet f.eks.kunne bli tinglyst på gjeldende eiendom hos sorenskriveren. Alle kan nå kreve rent vann, dersom de er tilknyttet offentlige anlegg. Men PH er alltid for lav! Alkalisk vann?

Vedr: Ecoli, humus, svovel, rust, mangan m.m.

Fylkeslegen og Kommunen vil tjene på at folk får mindre sykdommer. Trygdevesenet er i en vanskelig situasjon allerede og vi vet det er et krav at folk har rent vann.
Kommunene får stadig mindre overføringer fra staten. Kommunene vil få stadig fler eldre som vil trenge helsetjenester ( lege, hjemmesykepleie, TT transport osv.) Jfr-”Eldrebølgen” Ved å satse på rensing av råvann også utenom offentlige el.private godkjente vannverk bør det kunne påregnes en bedring i allmenhelsetilstanden hos befolkning i områder med spredt bosetting. De eldre vil kunne bo hjemme lenger med mindre tilsyn pga bedret helse. Dette gjelder også i høyeste grad ikke bare de eldre, men alle lag av befolkningen.FAKTA.....  Forurensing av jord og vann er et stort og økende problem. Vi forbruker mer vann enn før – større utslipp – mer forurensing av jord og grunnvann. Det satses stort på rensetiltak, sanering av avløp, reduksjon av avrenning fra jordbruk osv. Jfr. Saneringsplan for f.eks. for Siggerud og  Langen området i SKI, MORSA prosjektet. Det er her snakk om helseskader på kort og lang sikt. Med enkel teknologi til en lav kostnad kan råvann fra private brønner (gravede og borede) renses. Eks. Humus og metaller eks. jern, mangan, svovel  og helseskadelige bakterier ol. Kommunen driver med langsiktig forbyggende helsetiltak, og avløpssanneringen er et av kommunens tiltak i såmåte. Det er ikke til å legge skjul på at mange tiårs urenset utslipp fra bebyggelse uten tilfredstillende avløp har forurenset grunnvannet i mange områder.  Forurensing av grunnvann vil fortsette selv etter at et område har fått en tilfredstillende avløpsordning. På lang sikt vil kommunen være tjent med å råde innbyggerne til å rense råvannet, både for å unngå sykdommer av akutt art forårsaket av koliforme tarmbakterier, og for å forebygge senskader forårsaket av metaller og humus i drikkevannet. Nå kan man egentlig kreve rent vann
Artikkel fra vannforeningen

Bli gammel du også

Hva er vitsen med et godt immunforsvar? - Detox i dag!

Rørlegen 2004