Konseptet skal bruke sterke virkemidler, slik som med bilen. Dette vil automatisk gi større oppmerksomhet rundt produktenes helseaspekter.

Rørlegen/Visuell kommunikasjon:

Vi vil holde på den gamle dekoren.

© Rørlegen 2004