Konseptet kan bruke sterke virkemidler, slik som med bil. Dette vil automatisk gi større oppmerksomhet, også rundt produktenes helseaspekter.

Nye farger på sykebiler!  Nja!?

Rørlegen/Visuell kommunikasjon:
Vi vil holde på den gamle dekoren.

© Rørlegen 2004